Stránky o včelaření v NN úlech půdorysu Langstroth

Úvodní stránka

Aktuálně

Dne 28.8.2009 byla spuštěn web www.nastavky.cz, kde bude v blízké době nabídka levných tenkostěnných nástavků s půdorysem Langstroth v plochém balení.


Včelaříme od roku 2004 a jsme příznivci světově nejrozšířenějších úlů s půdorysem Langstroth.

Na těchto stránkch můžete najít návod na svépomocné zhotovení nástavků Langstroth z polotovarů.

Výkresy dílů pro výrobu úlů Langstroth jsou k dispozici v sekci Plánky a výkresy, kde lze také nalézt výkresy, podle kterých jsme vyráběli redukce pro převedení včelstev ze zadem přístupných úlů s rámkovou mírou 32x28 cm na Langstroth a také redukce z rámkové míry 39x24.

Dále jsme uveřejnili návod, výkresy a elektroschémata pro zhotovení profesionálního elektrického pohonu medometu.

K dispozici je také miniencyklopedie rostlin převzatá se souhlasem autora z časopisu Včelařství a série makrofotografií včel s pylovými rousky na řadě rostlin.